ДГ №23 "Здраве"
Детска градина в град София, кв. Изток

График на родителските срещи по групи за началото на учебната 2023–2024 г.

25 септември

16:30 ч. – Втора А гр. „Слънце“

17:00 ч. – Трета гр. „Тигърче“

 

26 септември

16:30 ч. – Втора Б гр. „Калинки“

17:00 ч. – Четвърта гр. „Мечо Пух“

 

28 септември

16:30 ч. – Първа Б гр. „Пчелички“

17:00 ч. – Първа А гр. „Щурче“

 

2 октомври

16:30 ч. – Яслена гр. „Врабчета“

График на родителските срещи по групи за началото на учебната 2023–2024 г. - Изображение 1