ДГ №23 "Здраве"
Детска градина в град София, кв. Изток

График за организиране и провеждане на родителски срещи във всички групи на ДГ № 23 „Здраве”

       График за организиране и провеждане на родителски срещи във всички групи на ДГ № 23 „Здраве” (за запознаване на родителите с организацията на дейността и очакваните резултати от обучението на децата в съответната възрастова група), както следва: 

  • Яслена група „Врабчета” – 14 октомври от 17.00 часа;
  • Първа група „Тигърче” – 27 септември от 17.30 часа;
  • Втора група „Мечо Пух” – 29 септември от 17.00 часа;
  • Трета А група „Щурче” – 30 септември от 17.30 часа;
  • Трета Б група „Пчелички” – 30 септември от 17.30 часа;
  • Четвърта А група „Слънце” – 28 септември от 17.30 часа;
  • Четвърта Б група „Калинки” – 04 октомври от 17.30 часа.
График за организиране и провеждане на родителски срещи във всички групи на ДГ № 23 „Здраве”  - Изображение 1