ДГ №23 "Здраве"
Детска градина в град София, кв. Изток

Обучителни срещи с дипломанти по психология от Софийския университет "Св. Климент Охридски" в ДГ №23 "Здраве"

На 11 и 13.01.2023 г. в ДГ №23 „Здраве” по покана на директора на образователната институция – г-жа Милена Митова, се проведоха обучителни срещи по приобщаващо образование със студенти от магистърска програма „Детско-юношеска и училищна психология” към Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

На срещите присъстваха дипломантите на магистърската програма и бъдещи детски и училищни психолози, както и техният преподавател и психолог на ДГ №23 – Станислав Пандин.

Обучителни срещи с дипломанти по психология от Софийския университет "Св. Климент Охридски" в ДГ №23 "Здраве" - Изображение 1Обучителни срещи с дипломанти по психология от Софийския университет "Св. Климент Охридски" в ДГ №23 "Здраве" - Изображение 2Обучителни срещи с дипломанти по психология от Софийския университет "Св. Климент Охридски" в ДГ №23 "Здраве" - Изображение 3