ДГ №23 "Здраве"
Детска градина в град София, кв. Изток

Съобщение относно плащане на такси за детската градина за м.Февруари

    

    Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID - 19 и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, Ви уведомявам, че  срокът за заплащане на дължимите такси за месец февруари 2020 г., се удължава.

 

 За родителите, които не са заплатили таксата за детската градина за посочения период - м. февруари 3020 г. (без допълнителните дейности), ръководството на Детска градина №23"Здраве" предлага възможност за заплащане по банков път. Информация за дължимата сума може да получите от г-жа Елена Вълчева, завеждащ административна служба, всеки работен ден, на телефон 0898261627.

 

  ВАЖНО: В платежния документ, като основание за плащане, следва да се посочат: трите имена на детето, номера на групата и текста "такса за детска градина за м. 02.2020 г."

 

  С уважение:

  М. Митова 

  Директор на ДГ №23 "Здраве"

Съобщение относно плащане на такси за детската градина за м.Февруари - Изображение 1