ДГ №23 "Здраве"
Детска градина в град София, кв. Изток

По инициатива на ДГ №23 "Здраве" децата от образователната институция раздаваха листовки за безопасност на участниците в пътното движение

По инициатива на ДГ №23 "Здраве" и съвместно с Пътна полиция – МВР и СДВР – МВР, децата от образователната институция раздадоха множество листовки за безопасност на участниците в пътното движение. Събитието се състоя по случай отбелязването на Националния ден за безопасност на движението по пътищата.

Мястото бе много натоварената – що се отнася до пътен трафик – пешеходна пътека, находяща се в непосредствена близост до детската градина и Народно читалище "Николай Хайтов", спирка "Плиска".

Децата, заедно с директора на ДГ №23 "Здраве" – г-жа Милена Митова, учителите – г-жа Игнатова и г-жа Арсова, както и заедно с най-вълнуващите гости – полицаите от КАТ и СДВР, участваха в образователни игри на територията на детската гадина, свързани с безопасността на движението по пътищата. 

По инициатива на ДГ №23 "Здраве" децата от образователната институция раздаваха листовки за безопасност на участниците в пътното движение - Изображение 1По инициатива на ДГ №23 "Здраве" децата от образователната институция раздаваха листовки за безопасност на участниците в пътното движение - Изображение 2По инициатива на ДГ №23 "Здраве" децата от образователната институция раздаваха листовки за безопасност на участниците в пътното движение - Изображение 3По инициатива на ДГ №23 "Здраве" децата от образователната институция раздаваха листовки за безопасност на участниците в пътното движение - Изображение 4По инициатива на ДГ №23 "Здраве" децата от образователната институция раздаваха листовки за безопасност на участниците в пътното движение - Изображение 5По инициатива на ДГ №23 "Здраве" децата от образователната институция раздаваха листовки за безопасност на участниците в пътното движение - Изображение 6По инициатива на ДГ №23 "Здраве" децата от образователната институция раздаваха листовки за безопасност на участниците в пътното движение - Изображение 7По инициатива на ДГ №23 "Здраве" децата от образователната институция раздаваха листовки за безопасност на участниците в пътното движение - Изображение 8