ДГ №23 "Здраве"
Детска градина в град София, кв. Изток

Раздел III (Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини...) от НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

ВАЖНО!

Родителите, които имат оправдателни документи за намаление на таксата на детето съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни данъци и такси, както и цени на услуги, предоставяни от Столична община, Раздел III, от чл.39 до чл.42, да ги предоставят в деловодството на ДГ №23.

Можете да се запознаете с настоящото като изтеглите прекачения документ.

 

Раздел III (Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини...) от НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община - Изображение 1