ДГ №23 "Здраве"
Детска градина в град София, кв. Изток

Екип

 

Милена Митова – Директор на ДГ №23 "Здраве"

 

Яслена група „Врабчета”:

Радка Волева – мед. сестра

Венета Лозанова – мед. сестра

Цветанка Венчева – пом.-възпитател

Антоанета Гелева – пом.-възпитател

Първа А група „Слънце”:

Живка Ангелова– ст. учител

Маринела Гълъбова – ст. учител

Снежка Сиракова – пом.-възпитател

Първа Б група „Калинки”:

Венета Николова – учител

Румяна Костова – учител

Мариана Темелакиева – пом.-възпитател

Втора група „Тигърче”:

Йорданка Игнатова – ст. учител

Лиляна Папалезова – учител

Лазарка Шляпева – пом.-възпитател

Трета група „Мечо Пух”:

Силвия Искрева – ст. учител

Мария Арсова – ст. учител

Марияна Спасова – пом.-възпитател

Четвърта А група „Щурче”:

Пенка Михайлова – ст. учител

Силвия Йорданова – учител

Любка Газибарова – пом.-възпитател

Четвърта Б група „Пчелички”:

Виктория Минкова – учител

Станка Делева – учител

Красимира Петрова – пом.-възпитател

 

Димитринка Николова – гл. счетоводител

Станислав Пандин – д-р психолог

Живка Гизерова – мед. спец. в мед. кабинет

Катя Ангелова – мед. спец. в мед. кабинет

Елена Вълчева – ЗАС

Людмила Манолкова – домакин

Зорка Георгиева – готвач

Райна Тодорова – пом.-готвач