ДГ №23 "Здраве"
Детска градина в град София, кв. Изток

Полезно

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град (РЦПППО – София-град)

Министерство на образованието и науката (МОН)

Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД)

Столична община – Район "Изгрев"

Регионално управление на образованието – София-град (РУО – София-град)

Съвети към родителите на детето в ранна детска възраст

Качественото образование не е само познавателно развитие

Разбиране на околния свят при деца от 0 до 7 години

Ролята на драматизациите за детското психично развитие

Как да помогнем на децата да развият навици за учене

Игри за развиване на паметта при деца от 3 до 7 години

Как да формираме мисленето на детето с образователни игри

Как да научим детето да управлява вниманието си

Зареждаща техника за родители за справяне с психоемоционалния стрес

Релаксиращи техники за деца